Projekt pn.

„Na Szewskiej 2020”

Projekt pn. „Na Szewskiej 2020” jest kontynuacją zadania realizowanego od 2015 roku. Polega na prowadzeniu regularnych spotkań (w każdy wtorek i piątek) w ramach grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w świetlicy przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, użyczonej bezpłatnie od Convention Bureau – Projekt Kibice-Razem Wrocław na potrzeby realizacji projektu „Na Szewskiej 2020”. Lokal jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością i bogato wyposażony w gry planszowe i komputerowe, telewizor, ekran, rzutnik, komputery. W środku znajduje się w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.

Grupa środowiskowego wsparcia dedykowana jest osobom niepełnosprawnym mieszkającym na terenie gminy Wrocław oraz ich najbliższemu otoczeniu. Jesteśmy przygotowani na obecność osób z różnorakimi niepełnosprawnościami, nawet takich, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. W świetlicy pracuje dwóch asystentów osób z niepełnosprawnościami.

Liczba osób, które będą mogły jednorazowo wziąć udział w zajęciach będzie uzależniona od bieżących wytycznych Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Potrzebę organizowania spotkań w ramach grupy środowiskowego wsparcia osób niepełnosprawnych zgłosili niepełnosprawni członkowie i beneficjenci Stowarzyszenia „Klub Kibiców Niepełnosprawnych”. Są to osoby z różnoraką niepełnosprawnością które stanowią najlepszy wyznacznik potrzeb i „barometr” planowanych przez nas działań. W ich opinii brakuje we Wrocławiu miejsc, w których można się spotkać, by porozmawiać o swojej sytuacji, zagrać z przyjaciółmi w jakąś grę, spotkać się „oko w oko” ze znanym sportowcem czy aktorem, wspólnie obejrzeć mecz lub film, napić się herbaty, kawy czy po prostu – miło spędzić czas. Co istotne, bezkosztowo. Można, rzecz jasna, udać się do kina, pubu, czy teatru, jednak tego typu wizyty łączą się z wydatkami, na które nie wszystkich stać. „Na Szewskiej” drzwi stoją otworem dla każdego, niezależnie od zamożności portfela, statusu społecznego i innych okoliczności. Dlatego też w poprzednich edycjach projektu drzwi się „nie zamykały”.

Każdy człowiek żyje w jakimś społeczeństwie, a do sprawnego funkcjonowania potrzebuje towarzystwa i wsparcia innych. Odczuwa nie tylko potrzebę kontaktu z ludźmi, ale także rozmów, dzielenia się swoimi problemami i radościami czy zawierania wartościowych znajomości. Kontakt z innymi osobami jest szczególnie istotny w momentach trudnych. Negatywne emocje oddziałują na codzienne funkcjonowanie człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby w trudnych momentach znaleźć zrozumienie u innych. Właśnie w takich chwilach pomóc może środowiskowa grupa wsparcia. To w ramach tego wsparcia można porozmawiać o swoich problemach, zrelaksować się, co z kolei pomoże rozładować napięcie emocjonalne i pogłębi więzi społeczne oraz pozwoli na znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji. W ramach grupy wsparcia ludzie starają się szukać najlepszych rozwiązań, a dzieląc się własnymi przeżyciami potrafią wyciągać wnioski. Grupy wsparcia tworzone są z myślą o osobach z konkretnymi problemami. W przypadku tego zadania chodzi o osoby niepełnosprawne. Ta forma pomocy psychologicznej świadczona będzie wzajemnie przez członków grupy oraz koordynatora i animatorów. Planowana grupa będzie miała charakter spotkań otwartych, a więc dołączyć do niej może każda osoba niepełnosprawna.

W ramach spotkań organizowane będą m.in.: popołudnia ze znanymi postaciami sportu i kultury czy urzędnikami, którzy przybliżą szczegóły realizacji programów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami (w ubiegłych latach byli to m.in.: Przemysław Płacheta, Kamila Kołakowska – MOPS, przedstawiciele firm ortopedycznych, przedstawiciele firmy Toyota, Ryszard Tomaszewski, Tadeusz Pawłowski, Maciej Zieliński, Mariusz Pawelec, Dariusz Dudek, Rafał Dobrucki, Piotr Baron, Antoni Piechniczek, Władysław Żmuda). W roku 2019 w ramach realizacji projektu uruchomiliśmy spotkania ze świadkami historii. Na Szewskiej odbyło się 7 spotkań z kombatantami, sybirakami, więźniami obozów koncentracyjnych. Planujemy ten ważny cykl kontynuować w 2020 roku.

Pomimo tego, że bogate w atrakcje spotkania z ludźmi i rozrywka nie są niezbędnym elementem egzystencji osób niepełnosprawnych, to jednak stanowią istotny wskaźnik jakości życia w XXI w. Dla osoby niepełnosprawnej, która stereotypowo kojarzy się z zamknięciem w czterech ścianach, każde wyjście z domu i spotkanie w gronie przyjaciół może być czymś niezwykłym i ważnym. Wielokrotnie osoby niepełnosprawne wyczekują na takie spotkania, bowiem ich codzienne życie bardzo często ograniczone jest do monotonnych codziennych czynności rehabilitacyjno-egzystencjalnych. Regularne wyjścia na atrakcyjne zajęcia są więc dla tych ludzi barwną odskocznią od szarego zwykle życia. Poprawiają samopoczucie, przywracając przy okazji wiarę we własne możliwości, a nawet sens życia. Niezwykle cenne są walory integracyjne grupy wsparcia. Sama konieczność opuszczenia domu siłą rzeczy likwiduje samotność i wyciąga osoby niepełnosprawne z izolacji społecznej. Każde wyjście z domu zmusza do aktywności i przełamania lęku przed kontaktami z innymi ludźmi. W grupie wsparcia łatwiej o rozwiązywanie osobistych problemów. M.in. dzięki rozmowom i konsultacjom z ludźmi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej. Tego typu kontakty mogą okazać się niezwykle cenne w rozwoju innych aktywności. Ponadto same w sobie stanowią okazję do nawiązania nowych znajomości, a nawet przyjaźni.

Zapraszamy na Szewską!!!

Przewiń do góry Skip to content